Sorry, this entry is only available in อังกฤษ – อเมริกัน For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

ขั้นตอนการสั่งสินค้าออนไลน์

1.เข้าไปที่ www.havaianasthailand.com

2.เลือกคลิ้กไปที่ภาพรองเท้า (เลือกรุ่นรองเท้าที่จะสั่งซื้อค่ะ)

3. คลิ้กเครื่องหมายตรงคำว่า “CHOOSE AN OPTION” เลือกไซส์ที่ต้องการจะสั่งซื้อคะ (ถ้าคลิ้ก แล้วไม่มีไซส์ที่ต้องการ แสดงว่าไซส์นั้นสินค้าหมดชั่วคราวค่ะ)

4. หลังจากเลือกไซส์ที่ต้องการได้แล้ว ให้คลิ้กไปที่คำว่า “ADD TO CART” แล้วคลิ้กคำว่า “VIEW CART” เพื่อเข้าสู่หน้าของการชำระเงินค่ะ

5. ให้กดคอนเฟิ ร์มการสั่งซือ้ ด้วยการคลิ้ก “PROCEED TO CHECK OUT”

6. กรอกข้อมูล ชื่อ ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ ที่ต้องการจัดส่งสินค้าให้ครบ

7. CASH ON DELIVERY จะเป็นการชำระเงินสดในวันที่สินค้าไปส่งที่บ้านลูกค้าคะ

8. สินค้าจัดส่งภายใน 7-10 วันทำการหลังจากที่ชำระเงินเรียบร้อยร้อยแล้ว